Wie kunnen reageren?

Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 door de gemeente of een zorgaanbieder kan terecht bij het Meldpunt Zorg Rotterdam.

Het doel van deze nieuwe wet is dat Rotterdammers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking dankzij ondersteuning op maat, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en langer meedoen aan de samenleving.

De zorg en ondersteuning is persoonlijk en dichtbij, waar mogelijk in de wijk.

Heeft u over uw vraag, signaal of uw klacht al contact gehad met de gemeente of de zorgaanbieder? Krijgt u niet de informatie die u wilt? Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd of heeft u klachten over de zorg en hulp?

Neem dan contact met ons op.