Waar?

De gemeentelijke kinderombudsman behandelt klachten over jeugdhulp en onderwijs in de volgende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond:

Wil je weten hoe je een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken? Klik dan op de gemeente waar de klacht over gaat.

Vanaf 2016 bundelt de kinderombudsman de klachten uit de aangesloten gemeenten in een gemeenschappelijk jaarverslag.

De jaarverslagen van de gemeentelijke kinderombudsman vind je hier.

Rapporten van de klachten staan hier.