Werkwijze

Het Meldpunt Zorg Rotterdam behandelt vragen, signalen en klachten over de zorg in Rotterdam. Als u niet weet bij wie u kunt aankloppen, dan helpen wij u graag verder.

De medewerkers van het Meldpunt Zorg Rotterdam zijn getraind in het luisteren naar mensen en hun meldingen. Zij zorgen er voor dat uw melding op de goede plek komt en helpen u zonodig bij de behandeling van een klacht.

Natuurlijk doet u uw melding niet zomaar. U heeft daarvoor al geprobeerd op een andere manier antwoord te krijgen op uw vraag of een reactie te krijgen op uw suggesties en/of klachten.

Heeft u bijvoorbeeld uw melding al aangekaart bij de zorgaanbieder? Of bij het Wijkteam of de VraagWijzer van de gemeente Rotterdam? Heeft u de kwestie misschien ook al besproken met uw huisarts?

Wat doen wij met uw melding?
Op de eerste plaats kijken wij of uw melding begrijpen: is uw melding voor het Meldpunt Zorg Rotterdam voldoende duidelijk en volledig?

Indien u een klacht over de gemeente of een zorgaanbieder wilt indienen, dan kunnen wij u daarbij ook helpen.

Ons uitgangspunt is dat u binnen 5 werkdagen van ons een reactie krijgt op uw vraag, signaal of klacht. Als dat niet lukt, hoort u dat uiteraard ook.

Onze reactie kan inhouden:

  • een verzoek om nadere informatie,
  • een verzoek om contact op te nemen voor een afspraak bij ons op kantoor of bij u thuis,
  • de mededeling dat wij uw melding aan de gemeente of de zorgaanbieder hebben
    doorgegeven met het verzoek aan u bericht te sturen en ons op de hoogte te houden.

Als blijkt dat u bij het Meldpunt Zorg Rotterdam niet aan het juiste adres bent, dan laten wij u weten waar u wel terecht kunt. Ook kunnen wij uw melding doorsturen.

Als u wilt dat uw melding anoniem blijft, zullen wij dat vanzelfsprekend respecteren.