Voor wie is het Meldpunt Zorg Rotterdam?

Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de zorg of ondersteuning kan terecht bij het Meldpunt Zorg Rotterdam.

De aard van de zorg of ondersteuning kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld:

 • huishoudelijke verzorging,
 • hulpmiddelen,
 • aanpassingen aan de woning,
 • aangepast vervoer,
 • beschermd wonen en opvang,
 • dagbesteding,
 • begeleiding,
 • persoonsgebonden budget
 • algemene voorziening.

Uw vraag, signaal of klacht kan gaan over:

 • de gang van zaken bij de aanvraag van hulp of zorg,
 • de afhandeling door de gemeente van uw aanvraag van hulp of zorg,
 • de beslissing van de gemeente op uw aanvraag van hulp of zorg en
 • de uitvoering van de hulp of zorg door de zorgaanbieder.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor algemene voorzieningen zoals de wijkbus, het buurthuis, maatschappelijk werk of hulp bij de thuisadministratie.

Uw vraag, signaal of klacht kunt u op verschillende manier indienen: (zie ook Bereikbaarheid)

Per telefoon      0800 2345 888 (gratis)
Mondeling        Zie Contact. Er zijn beperkingen in de bezoekmogelijkheden vanwege de maatregelen om de verspreiding van Corona te remmen.
Schriftelijk        Antwoordnummer 5530, 3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig)
Internet              online formulier

Voor meer informatie over het Meldpunt Zorg Rotterdam, zie het menu rechts op deze pagina.