Bereikbaarheid

U kunt op verschillende manieren een melding indienen:

Telefonisch
Bel ons gratis op telefoonnummer 0800 2345 888 (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur)

Schriftelijk
Stuur uw brief naar het correspondentieadres:

Meldpunt Zorg Rotterdam
Antwoordnummer 5530
3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig)

Online formulier
Maak een keuze:

  1. ik heb een vraag
  2. ik wil een signaal doorgeven
  3. ik wil een klacht indienen

Per e-mail
U kunt ook een e-mail sturen aan info@meldpuntzorgrotterdam.nl
Stuur bij uw e-mail bij voorkeur geen bijlagen mee die groter zijn dan 5Mb.

Mondeling:

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus COVD-19 tegen te gaan, kunnen de inloopspreekuren momenteel geen doorgang vinden. Als u toch in persoon wil afspreken kunt u ons bellen op 0800 2345 888.

Zie voor verdere informatie over de bereikbaarheid Contact.