Over het Meldpunt Zorg Rotterdam

Sinds 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht. Deze wet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor zorg en ondersteuning van mensen die het niet op eigen kracht redden.

Deze wet heeft veel verandering gebracht omdat veel zorg en ondersteuning vroeger via andere regelingen en van rijkswege werd verzorgd. Burgers hebben vaak vragen, zoals “Wat betekent dat voor mij?” “Waar kan ik aankloppen als ik vragen heb of als het fout gaat”? “Waar vind ik een luisterend oor?”

Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de zorg kan terecht bij het Meldpunt Zorg Rotterdam.

Het Meldpunt Zorg Rotterdam is onafhankelijk en is ondergebracht bij de gemeentelijke ombudsman. Dat betekent dat de ombudsman verantwoordelijk is voor de wijze waarop meldingen worden geregistreerd en behandeld.