Links

Ombudsmannen

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam
Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Rotterdam kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman.
Webadres: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 411 16 00

Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam
De gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Iedereen die niet tevreden is over de jeugdhulp in Rotterdam kan bij de kinderombudsman terecht.
Webadres: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 2345 111 (gratis)

Nationale Kinderombudsman
De gemeentelijke Kinderombudsman van Rotterdam werkt nauw samen met de nationale Kinderombudsman.
Webadres: www.kinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam

Het Meldpunt Jeugdhulp is net als het Meldpunt Zorg Rotterdam onderdeel van het bureau gemeentelijke ombudsman Rotterdam. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Iedereen met een vraag, signaal of klacht over de jeugdhulp in Rotterdam kan bij deze meldpunten terecht.
Webadres: www.meldpuntjeugdhulprotterdam.nl
Telefoon: 0800 2345 888 (gratis)

Hulp en informatie in Rotterdam

Wijkteams in Rotterdam
In een wijkteams werken professionals samen om Rotterdammers de hulp of ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Bewoners worden via de Vraagwijzer naar het wijkteam verwezen. Het is voor bewoners niet mogelijk om direct een hulpvraag aan het wijkteam te stellen.
Webadres: www.rotterdam.nl
Telefoon: 14010 (gratis)

Persoonsgebonden budget in Rotterdam
Hoe zit het precies met het persoonsgebonden budget (pgb) voor Rotterdammers?
Webadres: www.rotterdam.nl
Telefoon: 14010 (gratis)

Mantelzorg in Rotterdam
Als u voor iemand zorgt en u heeft daar ondersteuning bij nodig, dan kan de gemeente Rotterdam u wellicht helpen.
Webadres: www.rotterdam.nl
Telefoon: 14010 (gratis)

De rol van de Rijksoverheid in de zorg

Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.
Webadres: www.regelhulp.nl

Zorg en ondersteuning thuis
Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo 2015?
De Rijksoverheid legt uit hoe en wanneer u de zorg en ondersteuning kunt krijgen die u nodig heeft.
Webadres: www.rijksoverheid.nl

Langdurige zorg aan huis
De zorg is per 1 januari 2015 anders georganiseerd. De Rijksoverheid, de gemeenten en de zorgverzekeraar zijn samen verantwoordelijk voor de langdurige zorg.
Webadres: www.rijksoverheid.nl

Overig

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Voor klachten of vragen op het gebied van privacy.
Webadres: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: 070 381 13 00