Kinderombudsmannen vragen aandacht Tweede Kamer voor thuisloze gezinnen

Nederlandse gezinnen die niet lang genoeg ingeschreven staan in een bepaalde gemeente hebben grote moeite om onderdak te vinden. Ze worden daarbij niet geholpen door een gemeente en hebben vaak geen recht op opvang. De kinderombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag maken zich grote zorgen om de kinderen die dit treft. Zij verdwijnen vaak onder de radar, kunnen niet naar school etc. Daarom stuurden ze 17 juni 2022 een brandbrief

aan de staatssecretaris van VWS, maar dat heeft niet geleid tot een oplossing. Binnenkort vergadert de Vaste Kamercommissie van VWS, de kinderombudsmannen vragen nu hulp van de Tweede Kamer om deze groep kinderen te helpen.

Kinderombudsmannen dringen aan op oplossing voor gezinnen zonder regiobinding

Brief aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn & sport

Bijlage brief