Online formulier

Het online formulier staat 24 uur per dag voor u klaar.

Wij verzoeken u in het formulier aan te geven wat de aard van uw melding is: een vraag, een signaal of een klacht.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat de kwestie waarover u ons benadert zowel een vraag als een klacht en/of een signaal omvat. U kunt meerdere mogelijkheden invullen.

Het doel van het Meldpunt Zorg Rotterdam is om u te helpen met uw vraag, signaal of klacht.
Het Meldpunt Zorg Rotterdam kan bijvoorbeeld zorgen dat u in gesprek komt met de gemeente of zorgaanbieder.

Het Meldpunt Zorg Rotterdam maakt een rapportage over het aantal en de onderwerpen van de binnengekomen vragen, signalen en klachten. Die rapportage zal worden gestuurd aan de gemeenteraad Rotterdam.

U kunt uw melding indienen via het online formulier.