Klachten

Het Meldpunt Zorg Rotterdam kan u helpen bij het indienen van een klacht bij de gemeente of de zorgaanbieder. Zij moeten immers in de gelegenheid worden gesteld om uw klacht te behandelen.

Het Meldpunt Zorg Rotterdam vindt dit belangrijk omdat de gemeente of de zorgaanbieder daarmee de kans krijgt uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg Rotterdam.

Uw klacht kan gaan over de aanvraag en afhandeling van hulp of zorg, maar ook over de uitvoering van de hulp of zorg door de zorgaanbieder, bijvoorbeeld over:

  • huishoudelijke verzorging,
  • hulpmiddelen,
  • aanpassingen aan de woning,
  • aangepast vervoer,
  • beschermd wonen en opvang,
  • dagbesteding,
  • begeleiding,
  • persoonsgebonden budget
  • een algemene voorziening (zoals de wijkbus, het buurthuis, maatschappelijk werk of hulp bij de thuisadministratie)

De medewerkers van het Meldpunt Zorg Rotterdam bekijken bij elke klacht hoe ze u het beste kunnen helpen.

Als uw klacht eerder al behandeld is door de gemeente Rotterdam of door een zorgaanbieder en u bent niet tevreden over het antwoord, dan kan de gemeentelijke ombudsman Rotterdam een onderzoek instellen.

Laat ons via het online formulier weten wat uw klacht is.

Het Meldpunt Zorg Rotterdam draagt uw klacht dan over aan de gemeentelijke ombudsman.

Omdat de ombudsman uw klacht niet anoniem kan behandelen, is het in dat geval van belang dat wij uw persoons- en contactgegevens krijgen.

Meer weten? Bekijk dan de website van de gemeentelijke ombudsman Rotterdam.